Logopedie


   

Op de S.O. afdeling van de A.J. Schreuderschool is één logopedist werkzaam en zij is in dienst van de Stichting PCBO Rotterdam-Zuid.

Alle nieuwe leerlingen worden in het eerste jaar dat zij op de A.J. Schreuderschool zijn, logopedische onderzocht. Daarbij kan er onderzoek plaatsvinden op aanvraag van ouders / verzorgers, leerkrachten en leden van de commissie van begeleiding.

De logopedist is, voor kinderen die logopedische behandeling krijgen op school, aanwezig bij de Commissie van Begeleiding of voor welk kind een specifieke logopedische vraag bestaat.

Leerlingen met een indicatie voor schoollogopedie hebben recht op twee jaar schoollogopedie. Bestaat de indicatie voor logopedie daarna nog dan zal er doorverwijzing naar de particuliere vestiging plaatsvinden.

“Mijn werk op de A.J. Schreuderschool bestaat onder andere uit het behandelen van leerlingen, het onderzoeken van leerlingen, cursussen NmG (Nederlands met Gebaren) verzorgen voor ouders en verzorgers, het overleggen met en begeleiden van leerkrachten en klassenassistenten met specifieke vragen bij leerlingen omtrent o.a. de (totale) communicatie, eet- en drinkproblematiek en problemen in de sensorische informatieverwerking”.

Met vriendelijke groet,

Annelike Nolte, logopedist A.J. Schreuderschool