Doelstelling - Missie - Visie


Doelstelling

Het hoofddoel van ons onderwijs is de leerlingen een zo groot mogelijke redzaamheid bij te brengen. Het onderwijs richt zich op de praktijk van het leven en beoogt een zo goed mogelijke voorbereiding te zijn op een zo zelfstandig mogelijke toekomst met betrekking tot wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. Hiertoe besteden we binnen ons onderwijs veel aandacht aan het stimuleren van zelfstandigheid en doorzettingsvermogen. Ook verantwoordelijkheid dragen voor een taak of opdracht is een belangrijke vaardigheid, die nadrukkelijk geoefend wordt. Van groot belang vinden we ook dat leerlingen leren samenwerken en samenspelen.
Bovenstaande uitgangspunten bepalen de richting van ons onderwijs.


Missie

Op de A.J. Schreuderschool werken wij samen aan de toekomst van de leerlingen.
 

Visie
Onderwijs:

Samenwerking: Identiteit: