De 3 pijlers van onze school


     1. Voorbereiding op de toekomst

     2. Leren met ondersteuning en plezier

    3. Ouders als partner