Welkom op de website van onze school!


De A.J. Schreuderschool is een christelijke school voor speciaal onderwijs (SO) en geeft
onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) in de leeftijd van 4 -12/13 jaar.
De school is één  van de scholen van de Stichting PCBO Rotterdam-Zuid, die uw kind
met passie, stap voor stap,  begeleidt in hun ontwikkeling.
De samenwerking met ouders zien wij als voorwaarde om onze maatschappelijke
opdracht als school met onze leerlingen te behalen.
Dit doen wij door wederzijds vertrouwen, interesse en respect te tonen en open te
staan voor elkaars kwaliteiten, waarbij het kind altijd centraal staat.
De A.J. Schreuderschool met als motto voor de leerlingen:
“Spreid  je vleugels en durf te vliegen ……… op weg naar je toekomst!”

Hermine Hoogerboord en Saskia van Eijk