Spreid je vleugels en durf te vliegen... op weg naar je toekomst.

Welkom


De A.J. Schreuderschool is een christelijke school voor speciaal onderwijs (SO) en geeft onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) in de leeftijd van 4 -12/13 jaar. De school is één  van de scholen van de Stichting PCBO Rotterdam-Zuid, die uw kind met passie, stap voor stap,  begeleidt in hun ontwikkeling. De samenwerking met ouders zien wij als voorwaarde om onze maatschappelijke opdracht als school met onze leerlingen te behalen. Dit doen wij door wederzijds vertrouwen, interesse en respect te tonen en open te staan voor elkaars kwaliteiten, waarbij het kind altijd centraal staat.
De A.J. Schreuderschool met als motto voor de leerlingen:
“Spreid  je vleugels en durf te vliegen ……… op weg naar je toekomst!”
Hermine Hoogerboord en Saskia van Eijk

Nieuwsbrief

Schoolproject


Dit jaar ging ons schoolproject over het thema: 'Beroepen'.
Als opening hebben we een heel leuk filmpje bekeken van een aantal juffen die misschien wel een keer een ander beroep wilden kiezen. Dit hebben zij uitgeprobeerd, gelukkig bleek dat zij allemaal het liefst juf willen blijven!
In de klassen is er hard gewerkt. zo hebben de leerlingen o.a. nagedacht over wat zij later willen worden en hebben hier iets moois bij geknutseld of geschreven.
Sommige klassen hebben als echte bakkers koekjes  en broden gebakken,  en andere klassen hebben als kunstenaars schitterende kuntswerken gemaakt.
In een van de groepen is er een krant gemaakt.
Het was een leuk project!