Ouderraad

De ouderraad bestaat uit ouders van leerlingen uit verschillende groepen. De taken van de ouderraad zijn:

  • Organiseren en medewerking verlenen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten,

b.v. Kerst- en Paasmaaltijd, assistentie bij sportdag en excursies.

  • Zelfstandig organiseren van dienstverlening, b.v. organiseren van disco of playback show.

Vragen en opmerkingen voor de ouderraad graag schriftelijk inleveren op school, de ouderraad heeft hier een eigen postvak. Mocht dit niet lukken, dan kunt u dit ook via de groepsleerkracht of de directie doen.