Medezeggenschapsraad

Waarom een  Medezeggenschapsraad? De medezeggenschapsraad (MR) is voor de school wat de ondernemingsraad is voor een bedrijf. De MR vertegenwoordigt de werknemers en de ouders van leerlingen. Wij overleggen met de schoolleiding over alle zaken die de school betreffen. De rol van de MR is wettelijk vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) van 1 januari 2007.

Zaken waar instemming of advies van de MR nodig is, zijn bijvoorbeeld: het financieel beleid, onderwijskundige zaken, huisvesting en de veiligheid op school. Voor een goed functionerende MR is de betrokkenheid van personeel en ouders van belang.

Vergaderingen van de MR zijn openbaar. U kunt deze dus bijwonen, maar u kunt ook onderwerpen inbrengen voor de vergadering. Hiervoor kunt u contact opnemen met e.vandekamp@ajschreuder.nl

Bezetting van het schooljaar 2019-2020                                                                                     

Dhr. J. van Scheindelen (ouder)                                        

Mevr.  N. Hanswijk (ouder)                                        

Mevr. K. Schouten (personeel)                              

Mevr. E. v.d. Kamp (personeel)                                    

 

Vergaderdata

De MR vergadert 6 x per jaar:

Dinsdag 8 oktober 2019

Donderdag 28 november 2019

Dinsdag 4 februari 2019

Donderdag 19 maart 2020

Dinsdag 19 mei 2020

Donderdag 25 juni 2020

 

Notulen vergaderingen en jaarverslag

Notulen 25-6-2020

Notulen 19-5-2020

Notulen 4 februari 2020

Notulen 28 november 2019

Notulen 8 okt 2019

Notulen MR 22-1-2019

Notulen MR 2-10-2018

Notulen MR 26-6-2018

 

 

 

 

Alle vergaderingen vinden plaats op het SO.

Contact
Voor verdere vragen of onderwerpen die u aan de MR wilt voorleggen, kunt u mailen met e.vandekamp@ajschreuder.nl