VSO

VSO A.J. Schreuder is een Christelijke school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerende Kinderen.

Postadres: Postbus 91031
3007 MA Rotterdam

Bezoekadres: Pythagorasweg 80
3076 AJ Rotterdam

Telefoon: 010-2930808

E-mail: vsoinfo@ajschreuder.nl