VSO

 

Accent VSO op Zuid is een Christelijke school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerende Kinderen.

Pythagorasweg 80
3076 AJ Rotterdam

Telefoon: 010-2930808

E-mail: vso-opzuid@cvoaccent.nl