Schoolmaatschappelijk werk

De maatschappelijk werkster is in dienst van de Stichting MEE te Rotterdam en heeft overleg met de adjunct-directeur en/of intern begeleider over probleemsituaties. Zij vormt de schakel tussen huis, school en voorzieningen als: sociale werkvoorziening (in Rotterdam: Multibedrijven), wijkteam, dagcentra, gezinsvervangend tehuis, internaten, logeerhuizen, gastgezinnen, observatie- en vakantieplaatsing. De schoolmaatschappelijk werkster is lid van de Commissie van Begeleiding.

Op donderdagmorgen tussen 8.45 – 9.30 uur heeft zij op de SO-afdeling een inloopspreekuur. Hiervoor hoeft u vooraf geen afspraak te maken. U kunt haar dan ook bereiken via het nummer van de school.