Contactgegevens

  Contactgegevens

De A.J. Schreuderschool is een Christelijke school voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen.

Postadres: Postbus 91031
3007 MA Rotterdam
E-mail: SO locatie:

soinfo@ajschreuder.nl

Management:  
Directeur SO: Mevr. M. Bennink – van der Weele
Email: m.bennink@ajschreuder.nl
Adjunct-directeur SO: Dhr. H.M. de Kok
Email: b.dekok@ajschreuder.nl
   
 
Locatie SO: Guido Gezelleweg 24
3076 EB Rotterdam
 
Tel: 010-4196849
Fax: 010-4327925
Intern begeleider: Mevr. I. Dijkstra
E-mail: i.dijkstra@ajschreuder.nl
Psycholoog: Mevr. H. van Driel
E-mail: h.vandriel@ajschreuder.nl
Kinderoefentherapeut: Mevr. L. de Jonge
E-mail: l.de.jonge@inbalans-oefentherapie.nl
School Maatschappelijkwerker: Mevr. M. Ozturk
E-mail: m.ozturk@ajschreuder.nl

 

Schooltijden:
Aanvang: 08.45 uur
Einde: 15.00 uur (woensdag 12.30 uur)
Bestuur:
De stichting voor Protestants Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs (PCBO)
Elzendaal 15, 3075 LS Rotterdam
Postbus 50529, 3007 JA Rotterdam
  SO: Guido Gezelleweg 24, 3076 EB Rotterdam,

T 010-4196849