Spreid je vleugels en durf te vliegen... op weg naar je toekomst.

Welkom


De A.J. Schreuderschool is een christelijke school voor speciaal onderwijs (SO) en geeft onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) in de leeftijd van 4 -12/13 jaar. De school is één  van de scholen van de Stichting PCBO Rotterdam-Zuid, die uw kind met passie, stap voor stap,  begeleidt in hun ontwikkeling. De samenwerking met ouders zien wij als voorwaarde om onze maatschappelijke opdracht als school met onze leerlingen te behalen. Dit doen wij door wederzijds vertrouwen, interesse en respect te tonen en open te staan voor elkaars kwaliteiten, waarbij het kind altijd centraal staat.
De A.J. Schreuderschool met als motto voor de leerlingen:
“Spreid  je vleugels en durf te vliegen ……… op weg naar je toekomst!”
Hermine Hoogerboord en Saskia van Eijk

Nieuwsbrief

Sport- en Speldag


Op donderdag 29 april 2021 was onze jaarlijkse sport- en speldag.  Om 9.00 zijn we gezamenlijk gestart en hebben we het dansje van de koningsspelen gedanst.
We waren allemaal in onze eigen klassen en hebben via teams de start gedaan.
Tijdens de gymlessen waren er veel leuke spellen zoals: Koninklijke was ophangen, een limonade race, sjoelen, kroonschieten, ringsteken en nog veel meer.
In de verschillende groepen zijn ook nog leuke activiteiten gedaan. 
Het was een gezellige dag!