Algemeen
|
SO
|
VSO
|
Nieuwsbrief
|
Contact


SO Nieuws: 

 


VSO Nieuws: 

 

Auditie ZAPP/BZT show

Schreudermarkt 9 juni

Back to the sixpack

Expositie RoosMarijnHartelijk welkom op de website van onze school. De A.J. Schreuderschool is een christelijke school voor speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Wij geven onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. De school is één van de scholen van de Stichting PCBO Rotterdam-Zuid.
Wij begeleiden uw kind stap voor stap door de hele schoolcarrière en zo nodig ook erna. Wij vinden zelfredzaamheid heel belangrijk en besteden hier dan ook veel aandacht aan.
De samenwerking met ouders zien wij als voorwaarde om onze maatschappelijke opdracht als school met onze leerlingen te behalen.
Als een leerling laat zien meer te kunnen, dan schakelen we door naar (speciaal) basisonderwijs of praktijkonderwijs.
Ons team zet zich in met passie voor de ontwikkeling van onze leerlingen.

Klik op de foto of op de onderstaande link om naar de SO-locatie of VSO-locatie te gaan.

 

 

A.J. Schreuderschool SO en VSO school voor ZMLK te Rotterdam Zuid onderwijs, speciaal onderwijs, speciaal voortgezet onderwijs, gehandicapten, zmlk, zeer moeilijk lerend, autisme, ass, adhd, pdd-nos, Rotterdam, PCBO,Down, christelijk